„Bajorų“ batonas

Kvietinis gaminys

Galiojimo laikas: 5 d.
Svoris: 700 g (neraikyta), 700 g (raikyta)