„Bajoriukų“ batonas

Kvietinis gaminys

Galiojimo laikas: 5 d.
Svoris: 300 g (neraikyta), 300 g (raikyta)